Γερμανικά

Ανά τον κόσμο τα Γερμανικά ομιλούνται περίπου από 105 εκατομμύρια ομιλητές ως μητρική γλώσσα και επίσης σχεδόν από 80 εκατομμύρια ομιλητές ως μη μητρική γλώσσα. Η Γερμανική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα 82 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Γερμανία, 8 εκατομμυρίων στην Αυστρία αλλά και 5,5 εκατομμυρίων στην Ελβετία. Είναι, κατά πληθυσμό, η δεύτερη περισσότερο ομιλούμενη μετά τα Ρωσικά και η τρίτη περισσότερο διδασκόμενη γλώσσα μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Η επίσημη Γερμανική γλώσσα διδάσκεται ευρέως στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και σε ινστιτούτα σε όλον τον κόσμο, καθώς είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με στοιχεία του 2010, η Γερμανική αποτελεί πλέον τη δεύτερη περισσότερο διδασκόμενη ξένη γλώσσα στην Ελλάδα.

Γνωρίζοντας κάποιος Γερμανικά πλεονεκτεί σε αρκετούς τομείς. Αρχικά στην επαγγελματική του ζωή και καριέρα, όπου η γνώση της Γερμανικής διευκολύνει στις συνεννοήσεις με ξένους συνεργάτες και πολύ συχνά αποτελεί και προϋπόθεση για την πρόσληψη. Επίσης, πλεονεκτεί στον τομέα του τουρισμού, καθώς κάθε χρόνο χιλιάδες είναι οι γερμανόφωνοι τουρίστες στη χώρα μας, καθώς ακόμα και στον τομέα των σπουδών και της εργασίας στη Γερμανία, όπου η γνώση της Γερμανικής είναι αναγκαία.

Τα Γερμανικά ως ξένη Γλώσσα

Eπίπεδα γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.
Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.
Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.
Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.
Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.
Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επίλεξε το πιστοποιητικό που σε ενδιαφέρει

Για το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Το Goethe-Zertifikat C2:Großes Deutsches Sprachdiplom προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις του έκτου και ανώτατου επιπέδου - C2 – της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο ικανοτήτων χρειάζεστε – σε εξάρτηση από τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις προϋποθέσεις εκμάθησης - τουλάχιστον 1000 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.


Τα μέρη της εξέτασης


Γραπτή ομαδική εξέταση (195 λεπτά)

 1. Στην ενότητα Lesen δείχνετε, ότι καταλαβαίνετε εύκολα ένα ευρύ φάσμα κειμένων, ακόμα και όταν αυτά είναι αφηρημένα ή σύνθετα ως προς το περιεχόμενο και τη γλώσσα και ταυτόχρονα κατανοείτε τις υπαινισσόμενες σημασίες.
 2. Στην ενότητα Hören δείχνετε, ότι κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα της ομιλούμενης γλώσσας σε απευθείας συνομιλία όπως στα μέσα ενημέρωσης, ακόμα και όταν η συνομιλία πραγματοποιείται γρήγορα.
 3. Στην ενότητα Schreiben δείχνετε, ότι με τη βοήθεια ενός γενικού ή σχετικού με τη λογοτεχνία θέματος μπορείτε να συντάξετε απαιτητικά κείμενα, τα οποία παρουσιάζουν ένα περιεχόμενο καλά δομημένο, με σαφήνεια, ρευστότητα και με το κατάλληλο ύφος για τον εκάστοτε αποδέκτη και στόχο.

Προφορική ατομική εξέταση (15 λεπτά)

Στην ενότητα Sprechen δείχνετε, ότι μπορείτε να κάνετε ελεύθερα μια διάλεξη, να συμμετέχετε με ευκολία σε μια συζήτηση καθώς επίσης να χρησιμοποιείτε κατάλληλα ιδιωματικές εκφράσεις και να ξεχωρίζετε νοηματικές αποχρώσεις. Προηγουμένως έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας για να σχεδιάσετε και να δομήσετε τη διάλεξή σας στο επιλεγμένο θέμα.

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία σε κάθε ενότητα είναι 100 μονάδες.
Η συμμετοχή σε μία ενότητα θεωρείται επιτυχής όταν ο εξεταζόμενος συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες, δηλαδή το 60% της ανώτατης βαθμολογίας. Τα ποσοστά αντιστοιχούν στους εξής χαρακτηρισμούς:

Ποσοστό Χαρακτηρισμός
100 – 90 πολύ καλά
89-80 καλά
79 – 70 ικανοποιητικά
69 – 60 επαρκώς

Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετασθούν σε επιμέρους ενότητες ή σε συνδυασμούς που θα επιλέξουν. Τα τέσσερα επιμέρους πιστοποιητικά που χορηγούνται για την κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες αντιστοιχούν σε ένα Γενικό Πιστοποιητικό.

Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat C1 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο πέμπτο επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Για να φτάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις που έχετε και τον τρόπο εκμάθησης- 800 μέχρι 1000 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.

Τα μέρη της εξέτασης


Γραπτή ομαδική εξέταση (190 λεπτά)

 1. Διαβάζετε αποσπάσματα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και/ή εκθέσεις. Στις αντίστοιχες ασκήσεις αποδεικνύετε ότι είστε σε θέση να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις εκτενών κειμένων, αποδίδοντας μεταξύ των άλλων το νόημα επιλεγμένων τμημάτων τους.
 2. Ακούτε συζητήσεις, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, συνεντεύξεις ή ραδιοφωνικά κείμενα, κρατάτε σημειώσεις και αντιστοιχείτε φράσεις.
 3. Εκφράζετε εκτενώς την άποψή σας σε ένα καλά δομημένο κείμενο πάνω σε ένα θέμα. Για το σκοπό αυτό σας δίνονται πληροφορίες με τη μορφή ενός διαγράμματος.

Προφορική εξέταση: ανά ζεύγη ή ατομική (15 ή 10 λεπτά αντίστοιχα)

Στην πρώτη φάση της εξέτασης λέτε την άποψή σας για το περιεχόμενο ενός σύντομου κειμένου. Κατόπιν αναζητείτε από κοινού με το συνομιλητή σας λύση σε κάποιο σχέδιο.

Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B2 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο επίπεδο Β2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Για να φθάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις σας και τον τρόπο εκμάθησης- 600 μέχρι 800 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.


Τα μέρη της εξέτασης


Γραπτή ομαδική εξέταση (190 λεπτά)

 1. Διαβάζετε διάφορα κείμενα από σύγχρονα μέσα, όπως αγγελίες, αποσπάσματα από καταλόγους, κείμενα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και εκθέσεις και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις. Συμπληρώνετε λέξεις που λείπουν σε γραπτό κείμενο.
 2. Ακούτε συνομιλίες και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και κατόπιν διορθώνετε ή συμπληρώνετε αυτά που ακούσατε και αντιστοιχείτε φράσεις. Επιπλέον ακούτε μια συνέντευξη για κάποιο επίκαιρο, κοινωνικό θέμα και απαντάτε στα ζητούμενα.
 3. Εκφράζετε γραπτά την άποψή σας για κάποιο δημοσιογραφικό άρθρο και διορθώνετε μια επιστολή.

Προφορική εξέταση: ανά ζεύγη ή ατομική (15 ή 10 λεπτά αντίστοιχα)

Παρουσιάζετε τον εαυτό σας στους συνομιλητές σας (μεταξύ των οποίων κάποιοι που μιλούν τα Γερμανικά ως μητρική γλώσσα), παίρνετε θέση πάνω σε ένα επίκαιρο θέμα και έρχεσθε προφορικά σε συνεννόηση με μια συνυποψήφια / έναν συνυποψήφιο για τη διεκπεραίωση κάποιου θέματος.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 για εφήβους συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 για ενηλίκους συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Το Goethe-Zertifikat Β1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο τρίτο επίπεδο (Β1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο απαιτούνται –ανάλογα με τις υπάρχουσες γνώσεις σας και τις προϋποθέσεις εκμάθησης – 350 με 650 διδακτικές ενότητες των 45 λεπτών.

Τα μέρη της εξέτασης

Ενότητα Κατανόησης γραπτού λόγου

Διαβάζετε αναρτήσεις σε blog, ηλεκτρονικές επιστολές, άρθρα εφημερίδων, αγγελίες και γραπτές οδηγίες. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τις βασικές πληροφορίες, σημαντικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης θέσεις και απόψεις.

Ενότητα Κατανόησης προφορικού λόγου

Ακούτε ανακοινώσεις, σύντομες διαλέξεις, ανεπίσημες συνομιλίες και συζητήσεις από το ραδιόφωνο. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τα κύρια σημεία και σημαντικές λεπτομέρειες.

Ενότητα Παραγωγής γραπτού λόγου

Γράφετε προσωπικές και επίσημες ηλεκτρονικές επιστολές και διατυπώνετε γραπτά την άποψή σας σε ένα forum.

Διάρκεια εξέτασης: 165 λεπτά

Ενότητα Παραγωγής προφορικού λόγου

Συνομιλείτε με τον συνεξεταζόμενό σας για ένα θέμα που αφορά την καθημερινή ζωή π.χ. τα ταξίδια. Απαντάτε σε ερωτήσεις, εκφράζετε την άποψή σας και κάνετε προτάσεις. Παρουσιάζετε, σε ελεύθερη απόδοση, ένα θέμα της καθημερινής ζωής και απαντάτε σε σχετικές ερωτήσεις.

Διάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία σε κάθε ενότητα είναι 100 μονάδες. Η συμμετοχή σε μία ενότητα θεωρείται επιτυχής όταν ο εξεταζόμενος συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες, δηλαδή το 60% της ανώτατης βαθμολογίας.

Τα ποσοστά αντιστοιχούν στους εξής χαρακτηρισμούς:

Ποσοστό Χαρακτηρισμός
100 – 90 πολύ καλά
89-80 καλά
79 – 70 ικανοποιητικά
69 – 60 επαρκώς

Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετασθούν σε επιμέρους ενότητες ή σε συνδυασμούς που θα επιλέξουν.
Τα τέσσερα επιμέρους πιστοποιητικά που χορηγούνται για την κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες αντιστοιχούν σε ένα Γενικό Πιστοποιητικό.

Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους.

Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 απαιτούνται γνώσεις στο δεύτερο επίπεδο (Α2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Για να φθάσει κανείς σ’ αυτό το επίπεδο απαιτούνται –ανάλογα με τις γνώσεις που ήδη έχει και τον τρόπο εκμάθησης- 200 μέχρι 350 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.


Τα μέρη της εξέτασης


Γραπτή ομαδική εξέταση (90 λεπτά)

 1. Ακούς σύντομες καθημερινές συνομιλίες, προσωπικά τηλεφωνικά μηνύματα, πληροφορίες απ’ το ραδιόφωνο ή κάτι παρόμοιο και απαντάς στα διάφορα ζητούμενα.
 2. Διαβάζεις για παράδειγμα σύντομα σημειώματα, μικρές αγγελίες, περιγραφές προσώπων, απλές επιστολές αναγνωστών ή σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα και απαντάς στα διάφορα ζητούμενα.
 3. Απαντάς προσωπικά σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, μια επιστολή, μια αγγελία ή κάτι παρόμοιο.

Προφορική ομαδική εξέταση ή εξέταση ανά ζεύγη (15 λεπτά)

Παρουσιάζεις τον εαυτό σου, θέτεις ερωτήσεις πάνω σε καθημερινά θέματα και απαντάς ανάλογα. Διατυπώνεις επίσης παρακλήσεις και ανταποκρίνεσαι σε ό,τι λέει ο συνομιλητής σου στα πλαίσια μιας οικείας για σένα κατάστασης.

Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 συνιστούμε οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 προϋποθέτει γνώσεις στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Για να φτάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε -ανάλογα με τις γνώσεις που ήδη έχετε και τον τρόπο εκμάθησης- 200 μέχρι 350 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.


Τα μέρη της εξέτασης


Γραπτή ομαδική εξέταση (70 λεπτά)

 1. Ακούτε σύντομες καθημερινές συνομιλίες, προσωπικά μηνύματα στο τηλέφωνο ή ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσθε ασκήσεις που είναι κοντά στην πραγματικότητα.
 2. Διαβάζετε κείμενα, όπως για παράδειγμα σύντομα σημειώματα, μικρές αγγελίες, πινακίδες με οδηγίες ή δημόσιες ανακοινώσεις και απαντάτε στα ζητούμενα.
 3. Συμπληρώνετε στερεότυπα, απλά έντυπα και γράφετε ένα σύντομο προσωπικό κείμενο ως απάντηση σε επιστολή, ηλεκτρονικό μήνυμα ή Φαξ.

Προφορική εξέταση: ανά ζεύγη ή ατομική (15 λεπτά)

Παρουσιάζετε τον εαυτό σας στα πλαίσια μιας συνομιλίας. Κατόπιν ρωτάτε και απαντάτε για καθημερινά θέματα και προσπαθείτε να έρθετε σε κάποια συμφωνία με το συνομιλητή σας.

Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους.

Για την εξέταση Fit in Deutsch 1 απαιτούνται γνώσεις πρώτου επιπέδου (Α1) της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Γι’ αυτό το επίπεδο απαιτούνται – ανάλογα με τις γνώσεις και τον τρόπο εκμάθησης - 80 μέχρι 200 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.


Τα μέρη της εξέτασης


Γραπτή ομαδική εξέταση (60 λεπτά)

 1. Ακούς σύντομες καθημερινές συνομιλίες, προσωπικά τηλεφωνικά μηνύματα, πληροφορίες από το ραδιόφωνο ή κάτι παρόμοιο και απαντάς στα ζητούμενα.
 2. Διαβάζεις για παράδειγμα σύντομες σημειώσεις, μικρές αγγελίες, περιγραφές προσώπων, απλές επιστολές αναγνωστών ή σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα και απαντάς στα ζητούμενα.
 3. Απαντάς προσωπικά σε ηλεκτρονικό μήνυμα, επιστολή, αγγελία ή κάτι παρόμοιο.

Προφορική εξέταση: κατά ομάδες ή ανά ζεύγη (15 λεπτά)

Παρουσιάζεις τον εαυτό σου, θέτεις ερωτήσεις για καθημερινά θέματα και απαντάς ανάλογα. Επιπλέον διατυπώνεις παρακλήσεις και ανταποκρίνεσαι σε όσα λέει η συνομιλήτρια ή ο συνομιλητής σου στα πλαίσια μιας οικείας για σένα κατάστασης.

Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απαιτούνται γνώσεις στο πρώτο επίπεδο (Α1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Για να φθάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις σας και τον τρόπο εκμάθησης- 80 μέχρι 200 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.


Τα μέρη της εξέτασης


Γραπτή ομαδική εξέταση (65 λεπτά)

 1. Ακούτε σύντομες καθημερινές συνομιλίες, προσωπικά τηλεφωνικά μηνύματα ή αναγγελίες σε δημόσιους χώρους και απαντάτε στα ζητούμενα που είναι κοντά στην πραγματικότητα.
 2. Διαβάζετε κείμενα όπως για παράδειγμα σύντομες σημειώσεις, μικρές αγγελίες, πινακίδες με οδηγίες ή ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους και απαντάτε στα ζητούμενα.
 3. Συμπληρώνετε τυποποιημένα απλά έντυπα και γράφετε ένα σύντομο προσωπικό κείμενο για ένα καθημερινό περιστατικό.

Προφορική εξέταση: ανά ζεύγη ή ατομική (15 λεπτά)

Παρουσιάζετε τον εαυτό σας στην ομάδα. Στη συνέχεια, στα πλαίσια μιας καθημερινής συνομιλίας, διατυπώνετε ερωτήσεις και απαντάτε ανάλογα, όπως επίσης παρακαλείτε κάποιον από την ομάδα για κάποια καθημερινό ζητήματα.