Αγγλικά

Η σύγχρονη αγγλική γλώσσα, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια lingua franca, κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας, και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς.

Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο να την μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο. Στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης τα Αγγλικά διδάσκονται από την τρίτη τάξη του Δημοτικού μέχρι την τρίτη τάξη του Λυκείου ως πρώτη ξένη γλώσσα.

Η Αγγλική γλώσσα αποτελεί την πιο δημοφιλή ξένη γλώσσα στην Ελλάδα. Χρησιμοποιείται πλέον εκτεταμένα, ιδίως σε πολυεθνικές εταιρείες, συχνά μάλιστα σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, πληθώρα Ελλήνων αποφασίζουν να σπουδάσουν ή να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, πράγμα που κάνει κατανοητή την ολοένα και αυξανόμενη αναγκαιότητα μάθησης της Αγγλικής.

Τα Αγγλικά ως ξένη Γλώσσα

Eπίπεδα γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.
Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.
Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.
Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.
Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.
Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επίλεξε το πιστοποιητικό που σε ενδιαφέρει

Το πτυχίο αποτελείται από τέσσερα μέρη (ανάγνωση κειμένου, παραγωγή γραπτού κειμένου, ακουστική εξέταση και προφορική εξέταση) και περιλαμβάνει τη γνώση τις αντίστοιχης γραμματικής και λεξιλογίου.

Reading and Use of English: 1 ώρα και 15 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος κατανοεί κείμενα, όπως βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά.
Writing: 1 ώρα και 20 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να γράφει διάφορα είδη κειμένων, όπως μια έκθεση, μια αναφορά ή ένα γράμμα.
Listening: 40 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει μια σειρά από ηχογραφημένα κείμενα, όπως νέα και καθημερινές συνομιλίες.
Speaking: 14 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά σε διάφορες καταστάσεις. Σε κάθε προφορική εξέταση συμμετέχουν δύο ή τρεις υποψήφιοι.

Το Reading και το Use of English λαμβάνουν το 40% της βαθμολογίας και κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέρη λαμβάνει 20%.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 30 λεπτά Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)
Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος που ακολουθείται από μία ερώτηση. Οι επιλογές δίνονται με τη μορφή εικόνων.

Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)
Σύντομες ομιλίες με τέσσερα διαφορετικά θέματα ακολουθούμενες από 4-6 εκτυπωμένες ερωτήσεις η κάθε μία. Στους υποψήφιους δίνεται χρόνος να διαβάσουν τις ερωτήσεις πριν ακούσουν την κάθε ομιλία. Δίνονται τέσσερις εκτυπωμένες επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση.
Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR): 90 λεπτά Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Μόνο μία λέξη είναι σωστή για το συγκεκριμένο περιβάλλον.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή)
Μέρος 1
Σύντομο κείμενο ακολουθούμενο από 5 ερωτήσεις κατανόησης. (Δύο κείμενα)
Μέρος 2
Τέσσερα σύντομα κείμενα που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους  ακολουθούμενα από 10 ερωτήσεις κατανόησης. (Δύο ενότητες κειμένων)
Έκθεση (Writing): 30 λεπτά Ο υποψήφιος διαβάζει σύντομο απόσπασμα από άρθρο εφημερίδας και γράφει επιστολή ή έκθεση παρουσιάζοντας την άποψή του σχετικά με την κατάσταση ή το θέμα που περιγράφεται στο άρθρο.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking): έως 15 λεπτά Δομημένη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή σε θέματα προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Η συνομιλία περιλαμβάνει prompt με εικόνες.
 1. Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
 2. Η δομή και το περιεχόμενο του τεστ αντιπροσωπεύουν την προετοιμασία, τη μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.
 3. Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) ακούγονται μόνο καθιερωμένες Αμερικανικές προφορές και δεν χρησιμοποιούνται διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μόνο τις φωνές των ομιλητών και επομένως οι επιδόσεις τους δεν επηρεάζονται αρνητικά από εξωτερικούς παράγοντες.

Το πτυχίο αποτελείται από τέσσερα μέρη (ανάγνωση κειμένου, παραγωγή γραπτού κειμένου, ακουστική εξέταση και προφορική εξέταση) και περιλαμβάνει τη γνώση τις αντίστοιχης γραμματικής και λεξιλογίου.

Reading and Use of English: 1 ώρα και 30 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος κατανοεί κείμενα, όπως βιβλία, επιστημονικά κείμενα, εφημερίδες και περιοδικά.
Writing: 1 ώρα και 30 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να παράξει δύο διαφορετικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένης και μιας έκθεσης ιδεών.
Listening: 40 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει και να καταλάβει μια σειρά από ηχογραφημένα κείμενα.
Speaking: 15 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά σε μια ρεαλιστική καταστάση. Σε κάθε προφορική εξέταση συμμετέχουν δύο ή τρεις υποψήφιοι.

Το Reading και το Use of English λαμβάνουν το 40% της βαθμολογίας και κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέρη λαμβάνει 20%.

Το πτυχίο αποτελείται από τέσσερα μέρη (ανάγνωση κειμένου, παραγωγή γραπτού κειμένου, ακουστική εξέταση και προφορική εξέταση) και περιλαμβάνει τη γνώση τις αντίστοιχης γραμματικής και λεξιλογίου.

Reading and Use of English: 1 ώρα και 30 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να επεξεργάζεται διαφορετικών ειδών κείμενα και να παρουσιάζει τις γνώσεις του και τις ικανότητές του στην Αγγλική γλώσσα.
Writing: 1 ώρα και 30 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί γράψει μια πληθώρα ειδών κειμένου, όπως εκθέσεις ιδεών
Listening: 40 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει και να καταλάβει μια σειρά από ηχογραφημένα κείμενα, όπως διαλέξεις και συνεντεύξεις.
Speaking: 16 λεπτά Εξετάζει κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά σε μια ρεαλιστική καταστάση. Σε κάθε προφορική εξέταση συμμετέχουν δύο ή τρεις υποψήφιοι.

Το Reading και το Use of English λαμβάνουν το 40% της βαθμολογίας και κάθε ένα από τα υπόλοιπα μέρη λαμβάνει 20%.

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 35 - 40 λεπτά Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)
Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος ακολουθούμενος από τρεις εκτυπωμένες προτάσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την πρόταση που ισχύει σύμφωνα με το διάλογο ή που σημαίνει το ίδιο με αυτό που άκουσαν.

Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)
Ηχογραφημένη ερώτηση ακολουθούμενη από τρεις εκτυπωμένες απαντήσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση στην ερώτηση.

Μέρος 3 (πολλαπλή επιλογή)
Τρεις ηχογραφημένες ομιλίες, αντίστοιχες με εκείνες που μπορούν να ακουστούν στο ραδιόφωνο, ακολουθούμενες η κάθε μία από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι εκτυπωμένες. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατάλληλη απάντηση.
Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR) Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

Cloze (πολλαπλή επιλογή)
Οι υποψήφιοι διαβάζουν σύντομα κείμενα, με 10 ερωτήσεις το καθένα, από το οποία έχουν αφαιρεθεί λέξεις ή φράσεις και επιλέγουν μία από τέσσερις λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία.

Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη λέξη που ταιριάζει όσον αφορά σε σημασία.

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή)
Τέσσερα κείμενα που ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη κατάλληλη απάντηση από τις εκτυπωμένες επιλογές.
Έκθεση (Writing): 30 λεπτά Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν μία έκθεση βασισμένη σε ένα από δύο θέματα.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking): Δύο υποψήφιοι: 25-35 λεπτά / Τρεις υποψήφιοι: 35-45 λεπτά Ημιδομημένη δραστηριότητα με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει δύο (ή τρεις) υποψήφιους και δύο εξεταστές.
 1. Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
 2. Η δομή και το περιεχόμενο του τεστ αντιπροσωπεύουν την προετοιμασία, τη μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.
 3. Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) ακούγονται μόνο καθιερωμένες Αμερικανικές προφορές και δεν χρησιμοποιούνται διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μόνο τις φωνές των ομιλητών και επομένως οι επιδόσεις τους δεν επηρεάζονται αρνητικά από εξωτερικούς παράγοντες.

Το TOEFL (Test of English as a Foreign Language) διοργανώνεται από τον οργανισμό Educational Testing Service (ETS) και πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου στην Αγγλική Γλώσσα. Το συγκεκριμένο πτυχίο επιλέγεται συνήθως από όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν αγγλικά προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό. Η διάρκεια της ισχύος του είναι δύο χρόνια και μετά τα δύο χρόνια η εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί.
Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε τέσσερις ενότητες:

Reading: 60-100 λεπτά Στους υποψηφίους δίνονται τρία έως πέντε αποσπάσματα κειμένου και 12 - 14 ερωτήσεις πάνω σε αυτά.
Writing: 50 λεπτά Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν γραπτώς δύο κείμενα απαντώντας σε δύο ερωτήματα.
Listening: 60-90 λεπτά Οι υποψήφιοι ακούνε 4 - 6 διαλέξεις και στη συνέχεια καλούνται να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις
Speaking: 20 λεπτά Στους υποψηφίους τίθενται ερωτήματα σχετικά με προσωπικές εμπειρίες καθώς και ερωτήματα σχετικά με κείμενα που τους παρουσιάζονται.

Ο εξεταζόμενος λαμβάνει για κάθε τμήμα από 0 – 30 βαθμούς και η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 120.

Οι εξετάσεις για το TOEIC (Test Of English for International Communication) διοργανώνονται κάθε βδομάδα από την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Το TOEIC αρχικά είχε σχεδιαστεί για να ελέγξει την ικανότητα επικοινωνίας στην Αγγλική, των επαγγελματιών που εμπλεκόταν σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Η πλειονότητα των μεγάλων ομίλων του εξωτερικού, καθώς και περίπου 2.000 Ευρωπαϊκές εταιρείες, βασίζονται στο TOEIC® για την εξακρίβωση του επιπέδου του προσωπικού τους. Το TOEIC αναγνωρίζεται πλέον και από τον ΑΣΕΠ ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας και είναι απεριόριστης χρονικής ισχύος.
Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε δύο ενότητες:

Listening: 45 λεπτά Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Reading: 75 λεπτά Στους υποψηφίους δίνονται 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής γραμματικής, λεξιλογίου & επεξεργασίας κειμένου.

Ο διαγωνιζόμενος ΔΕΝ εξετάζεται ούτε προφορικά, ούτε στην έκθεση.

Ο εξεταζόμενος μπορεί να λάβει μέγιστη συνολική βαθμολογία 990 βαθμών και ανάλογα με τη βαθμολογία του πιστοποιείται το επίπεδο γλωσσομάθειάς του. Η εξέταση είναι κοινή τόσο για όσους στοχεύουν το επίπεδο LOWER (505 βαθμοί) όσο και για όσους στοχεύουν το επίπεδο ADVANCED (785 βαθμοί) ή και το επίπεδο PROFICIENCY (905 βαθμοί).

Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας στον κόσμο. Η διάρκεια της ισχύος του είναι δύο χρόνια και μετά τα δύο χρόνια η εξέταση θα πρέπει να επαναληφθεί. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι εξέτασης. Το Academic που αφορά όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν αγγλικά προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό, και το General Training που αφορά επιθυμούν να εγκατασταθούν και να εργαστούν σε αγγλόφωνες χώρες.
Και στους δύο τύπους εξέτασης οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε τέσσερις ενότητες:

Ενότητα Χρόνος
Reading 60 λεπτά
Listening 30 λεπτά
Speaking 11 - 14 λεπτά
Writing 60 λεπτά

Το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης της Αγγλικής.
Για τη χορήγηση του ΚΠΓ, δηλαδή του εγγράφου ‐ τεκμηρίου που πιστοποιεί την ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας, το Υπουργείο Παιδείας διενεργεί εξετάσεις δύο φορές το χρόνο: κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο, από το 2003 έως σήμερα.
Στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα:

 1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
 2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
 3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »
 4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »
 5. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

Η κάθε εξέταση αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματώνονται με χρήση της γλώσσας για κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Οι ενότητες είναι οι εξής:

 1. Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
 2. Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ από το επίπεδο Β και τη γραπτή διαμεσολάβηση
 3. Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου
 4. Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου ενώ από το επίπεδο Β και τη προφορική διαμεσολάβηση.

Το πανελλαδικώς εξεταζόμενο ειδικό μάθημα των Αγγλικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε πάνω από 20 σχολές (ΑΕΙ και ΤΕΙ). Το φροντιστήριο έχει πολυετή πείρα στα μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες με άριστα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή, καθώς κατανοούμε το δύσκολο πρόγραμμα των μαθητών της τρίτης λυκείου και τον περιορισμένο χρόνο τους. Επιπλέον, στοχεύουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικής για όλα τα μέρη της εξέτασης (Μέρος Α’: Γραπτό κείμενο, Μέρος Β’: Γλωσσική Επίγνωση, Μέρος Γ’: Έκθεση), λαμβάνοντας υπόψη μας το μαθησιακό επίπεδο του μαθητή στα Αγγλικά.

To Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τραυλού - Schult είναι πιστοποιημένο Κέντρο Πρoετοιμασίας για τις εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge ESOL