Το Φροντιστήριο

Εμπειρία - Επιτυχίες

Το φροντιστήριο μας - κέντρο ξένων γλωσσών ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ηλιούπολη αδιαλείπτως από το . Τα ποσοστά επιτυχίας μας είναι πολύ υψηλά και οι επιτυχόντες του φροντιστηρίου μας εκατοντάδες. Η πείρα  μας  εγγυάται όχι μόνο τη επιφανειακή μάθηση μιας ξένης γλώσσας, αλλά την εμβάθυνση στη γλώσσα και μια ουσιαστικότερη και ποιοτικότερη μόρφωση που οδηγεί στην επιτυχία. Η εμπιστοσύνη σας προς το φροντιστήριό μας μετατρέπεται σε προσωπικό ενδιαφέρον για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, φέρνοντας σαν αποτέλεσμα την επιτυχία.

Εικόνες από το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Travlou Schult για Αγγλικα, Γαλλικά, Γερμανικά στην Ηλιούπολη

Εικόνες από το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Travlou Schult για Αγγλικα, Γαλλικά, Γερμανικά στην Ηλιούπολη

Κοντά στο μαθητή και στους γονείς

Η στενή παρακολούθηση και υποστήριξη του μαθητή από τους καθηγητές μας, η συνεχής επικοινωνία με τους γονείς, σε συνδυασμό με τα ευχάριστα βιβλία, δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να φτάσει ο μαθητής στην επιτυχία. Στόχος μας είναι να έχουμε όχι μόνο καλούς, αλλά και δημιουργικούς και χαρούμενους μαθητές και η ανθρώπινη επαφή αποτελεί για εμάς δέσμευση. Στο φροντιστήριο μας, μας ενδιαφέρει ο κάθε ένας μαθητής και όχι η τάξη ως σύνολο. Στεκόμαστε δίπλα στον κάθε μαθητή ξεχωριστά και παρέχουμε τη δυνατότητα να ξεπερνά δυσκολίες που τυχόν προκύψουν ή κενά που υπάρχουν, προσφέροντας του ενισχυτική διδασκαλία, όπου χρειάζεται. Για την καλύτερη κατάταξή των νέων μαθητών σε κατάλληλου επιπέδου τμήμα πραγματοποιείται τεστ κατάταξης. Η πρόοδος του μαθητή ελέγχεται συνεχώς και έτσι έχουμε πλήρη εικόνα της απόδοσης του. Μέσω συχνών επαναλήψεων γίνεται εμπέδωση των γνώσεων και υπάρχει συνεχής βελτίωση και πρόοδος. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να συναντούνται με τους καθηγητές μας και να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο των παιδιών τους. Με αυτό τον τρόπο οι γονείς σε συνεργασία με τους καθηγητές προλαμβάνουν, αντιμετωπίζουν εγκαίρως και επιλύουν επιτυχώς τυχόν δυσκολίες των μαθητών.


Καθηγητές

Οι καθηγητές με την καθοδήγηση της διεύθυνσης εργάζονται για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Στην τάξη δίνουμε προτεραιότητα στο να μιλούν οι καθηγητές με τους μαθητές στη γλώσσα την οποία σπουδάζουν. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή των καθηγητών μας σε σεμινάρια μέσω των οποίων επιμορφώνονται και ενημερώνονται για τις εξελίξεις τόσο στο πεδίο της παιδαγωγικής, όσο και στο χώρο των πτυχίων, πράγμα που συμβάλλει στην καλύτερη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

Εικόνες από το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Travlou Schult για Αγγλικα, Γαλλικά, Γερμανικά στην Ηλιούπολη

Εικόνες από το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Travlou Schult για Αγγλικα, Γαλλικά, Γερμανικά στην Ηλιούπολη

Δίδακτρα - Εκπτώσεις

Αντιλαμβανόμαστε ότι στη σημερινή Ελλάδα αφενός υπάρχει συνεχώς μεγαλύτερη ανάγκη γλωσσομάθειας, αφετέρου δεν υπάρχει η δυνατότητα καταβολής υψηλών διδάκτρων. Έτσι λοιπόν, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, προσαρμόσαμε τα δίδακτρά μας στην τωρινή οικονομική κατάσταση. Τα δίδακτρά μας είναι οικονομικά και προσιτά, και προσφέρουμε ειδικές τιμές για αδέρφια καθώς και έκπτωση στην εκμάθησης δεύτερης ξένης γλώσσας.

Photo Gallery